W-F dedykowany

Osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą realizować przedmiotu Wychowanie Fizyczne w standardowej formie, mogą ubiegać się o zorganizowanie zajęć w formie alternatywnej. W tym celu należy złożyć wniosek w BON wraz z planem zajęć na bieżący semestr (dokumentacja medyczna do wglądu) w terminie do dnia 15 października w semestrze zimowym oraz do dnia 1 marca w semestrze letnim znajdziesz poniżej.

Uwaga!

Niezależnie od złożenia wniosku o zajęcia dedykowane, student zapisuje się do grupy obligatoryjnej drogą internetową w systemie USOS w terminach ustalonych dla wszystkich studentów.

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu Wychowanie Fizyczne znajdą Państwo Tutaj.

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel.: (89) 523 38 66

E-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl;