Lektoraty dedykowane

Osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą realizować przedmiotu Język obcy w standardowej formie, mogą ubiegać się o zorganizowanie zajęć w formie alternatywnej. W tym celu należy złożyć wniosek w BON wraz z planem zajęć na bieżący semestr (dokumentacja medyczna do wglądu) w terminie do dnia 15 października w semestrze zimowym oraz do dnia 1 marca w semestrze letnim (Wniosek do pobrania znajdziesz poniżej).

Uwaga!

Niezależnie od złożenia wniosku o zajęcia dedykowane, student zapisuje się do grupy obligatoryjnej drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl  w terminach ustalonych dla wszystkich studentów.

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu Język obcy (angielski/niemiecki) znajdą Państwo Tutaj.

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel.: (89) 523 38 66

E-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl;

W Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie od 2013 roku organizowane są lektoraty dedykowane dla studentów z niepełnosprawnościami.

Studium Języków Obcych wyposażone zostało w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie mające wesprzeć osoby z niepełnosprawnością w procesie nauki języków obcych. W siedzibie SJO przy ul Obrońców Tobruku 3, w sali nr 12 znajduje się sprzęt przeznaczony do kształcenia osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i niedosłyszących: m.in. powiększalnik elektroniczny, brajlowska maszyna do pisania, tablica interaktywna, a także stanowiska komputerowe wyposażone w:

  • oprogramowanie udźwiękawiające Jows (14.0)
  • oprogramowanie powiększające Magic (12.0)
  • słuchawki nauszne Super Bas
  • stoliki komputerowe o regulowanych blatach

Na lektoraty dedykowane mogą zapisać się w szczególności osoby niewidome i słabowidzące oraz niesłyszące i słabosłyszące, wymagające alternatywnych metod nauczania.