Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, UWM w Olsztynie umożliwia obsługę z wykorzystaniem środków wspierających  komunikowanie  się, w tym w języku migowym: Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl oraz Tłumacze PJM (Facebook Messenger): Diana Kirakowska, Barbara Parda

ETR

Informacja o Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w tekście łatwym do czytania (ETR)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie to polska publiczna szkoła wyższa. Jest w nim 16 wydziałów oraz filia w Ełku. Uniwersytet to najpiękniejsze miasteczko uniwersyteckie zwane Kortowo.

Uczelnia kształci studentów.

Po ukończeniu studiów możesz uzyskać stopień licencjata, magistra, inżyniera, lekarza, lekarza weterynarii, możesz również uczyć się dalej w Szkole Doktorskiej i po jej ukończeniu możesz uzyskać tytuł doktora.

Studenci w trakcie nauki mogą wyjeżdżać za granicę do innych uniwersytetów i tam studiować przez jakiś czas.

Pracownicy prowadzą badania naukowe w Polsce i za granicą.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UCW to jednostka organizacyjna Uczelni która wspiera osoby z niepełnosprawnościami. W BON możesz otrzymać wsparcie asystenta, tłumacza języka migowego, psychologiczne, wsparcie osób w spectrum autyzmu, wsparcie doradcy zawodowego, wsparcie transportowe, wsparcie transkrypcji mowy na tekst, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze.

Jeśli chcesz skontaktować się z BON
w Olsztynie możesz:

  • napisać pismo i wysłać na adres:
    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 12B, 10-719 Olsztyn
  • możesz wysłać email na adres: bon@uwm.edu.pl  
  • możesz zadzwonić na numery telefonu: +48 89 / 523 38 60 lub +48 89 / 523 38 66
  • możesz przyjść do Biura Osób z Niepełnosprawnościami: ul. Oczapowskiego 12B pokój 105 oraz 106 na pierwszym piętrze.

Możesz skontaktować się za pomocą Polski Język Migowy (PJM): Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl
Tłumacze PJM (Facebook Messenger): Diana Kirakowska, Barbara Parda

Pętle indukcyjne

Pętla indukcyjna to urządzenie, które zapewnia prawidłowo silny odbiór sygnału dźwiękowego użytkownikom aparatów słuchowych (zausznym oraz implantom wyposażonych w cewkę indukcyjną). Na naszej Uczelni pętle indukcyjne zainstalowano w Aulach (12 sztuk) i salach wykładowych oraz w dziekanatach Wydziałów, w Akademikach na portierni, w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami, w Biurze ds. Studenckich, na Pływalni Uniwersyteckiej w kasie oraz urządzenia w pomieszczeniu dziekanatu usprawniłaby komunikację pracownika z osobami z wadą słuchu, wspomagającymi się zausznym aparatem słuchowym.

Działające duże pętle indukcyjne znajdują się w:

  • Aula COLLEGIUM BIOLOGIAE ul. Oczapowskiego 1A, Wydział Biologii i Biotechnologii
  • Sala nr 13 przy ul. Heweliusza 13

Niestety, pozostałe Aule wymagają wymiany zużytych urządzeń lub zastosowania zupełnie nowej pętli indukcyjnej.

Beacon Totupoint system nawigacyjno-informacyjnych wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku w orientacji przestrzennej

System urządzeń Totupoint (beacon), emituje dźwięki i komunikaty głosowe umożliwiające lokalizację i identyfikację słuchem miejsc, w których zostało zamontowane, oraz udostępnia opisy informacje tekstowe dla tych miejsc. Aby korzystać z systemu pobierz Aplikacja Totupoint na Androida lub IOS

System nawigacyjno-informacyjny Totupoint został zainstalowany w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12B, na Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Prawa i Administracji przy ul Dybowskiego 13, w Centrum Konferencyjnych przy ul. Dybowskiego 11 oraz na Wydziale Humanistycznym. Celem Uczelni jest dalsze wyposażenie pozostałych budynków oraz Kampusu Kortowa.

Tabliczki z warstwą Brail’a

NA Wydziale Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Dybowskiego 13 oraz na Wydziale Humanistycznym zainstalowano tabliczki przy drzwiach pokoi z informacją o nazwie pokoju z warstwą informacyjną w języku Brail’a.

Napisy

Uczelnia publikując materiały wideo, filmy zobowiązana jest przed ich publikacją opatrzyć filmy napisami w języku polskim aby zapewnić dostępność informacji dla osób słabosłyszących oraz Głuchych. Jeśli stworzyłeś film i chcesz go opublikować na kanałach społecznościowych w pierwszej kolejności opatrz film napisami. Jeśli nie wiesz jak to zrobić napisz email z domeny uniwersyteckiej oraz załącz film (wetransfer.com) i wyślij go na adres: dariusz.witkowski@uwm.edu.pl

Będąc studentem masz możliwość zainstalować bezpłatnie aplikację Microsoft 365, w ramach którego działa transkrypcja tekstu oraz dyktafon w WORD 365. Dzięki niemu możesz w łatwy sposób zamienić mowę w tekst za pomocą dyktafony lub mikrofonu podłączonego do laptopa.