Filia w Ełku

W skład Filii UWM w Ełku wchodzą 3 budynki położone przy ul Kościuszki 21, 23, 25 w Ełku.  Dziekanat ul. Kościuszki 23 pok. nr 4.

Budynki trzypiętrowe niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Liczne bariery architektoniczne wewnątrz budynku. W każdym budynku parterze znajduje się na parterze toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Na parkingu przewidziano dwa miejsca postojowe dla ON.

W Filii UWM w Ełku sprawami studentów z niepełnosprawnościami zajmuje się: Wydziałowy Opiekun Studentów z Niepełnosprawnościami: dr Jacek Janusz Mrozek, Katedra Geodezji i Administracji ul. Kościuszki 23 pok.2. Kontakt: 87 621 60 76 lub 87 621 03 08 Email: jacek.mrozek@uwm.edu.pl lub dyrektor.filia@uwm.edu.pl
dyżur: codziennie po wcześniejszym umówieniu się

Kortosfera

Budynek przy ul. Benedykta Dybowskiego 11a dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Dojazd liniami MPK (kierunek Słoneczny Stok lub Stary Dwór) autobusy numer 103, 109, 130, 303, 309, przystanek Uniwersytet Centrum Konferencyjne.  Przed budynkiem parking wielostanowiskowy w tym miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku od strony parkingu. Drzwi wejściowe automatyczne o szerokości 160 cm.  Przy wejściu głównym, na parterze znajdują się kasy, szatnie oraz klatka schodowa i winda na wyższe kondygnacje. Drugie wejście do budynku na wyższej kondygnacji od strony Wydziału Humanistycznego (Biuro Kortosfery).

Wewnątrz budynku znajdują się dwie klatki schodowe, pierwsza przy wejściu głównym o szerokości przejścia 150 cm. Wejście na piętra wiedzie przez 12 stopni, spocznik o wymiarach 240/390 cm oraz kolejne 15 stopni. Zamontowano również poręcz obustronna na wysokości 110 cm.  Druga klatka schodowa zaczyna się od pierwszego piętra, 15 stopni, spocznik 165/325 cm. i kolejne 15 stopni.

Osobom z niepełnosprawnością poruszanie z się po budynku ułatwią windy
z automatycznymi drzwiami o szerokości 110 cm. 

Toalety na każdym piętrze parterze, dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnością. W kabinach zamontowano poręcze i uchwyty.

Na najwyższych piętrach dwóch klatek schodowych zainstalowano krzesełka ewakuacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
telefon 89 524 55 40
od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00

Email:
kortosfera@uwm.edu.pl

Adres:
ul. Dybowskiego 11A
10-723 Olsztyn
poniedziałek – piątek 9:00-19:00
sobota – niedziela 10:00-18:00

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

W skład Wydziału Bioinżynierii Zwierząt wchodzą m.in. :

WBZ – ul. Michała Oczapowskiego 5, Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Wejście dla osób z niepełnosprawnościami wiedzie przez wejście główne do budynku (pochylnia i podjazd) Winda osobowa zamontowana w prawym skrzydle budynku. Podblatowa pętla indukcyjna (Dziekanat).

Budynek dwupiętrowy. Dziekanat WBZ (parter), Katedra Zoologii WBiB.  
Wejście do budynku przez drzwi główne otwierane automatycznie, o szerokości 140 cm. Przed budynkiem bariera architektoniczna w postaci 6 stopni. Osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do budynku ułatwi zamontowana rampa z poręczą obustronną na wysokości 90 i 110 cm.  Wejście na półpiętro (3 stopnie) ułatwi zamontowany podjazd z barierkami. Winda osobowa zlokalizowana w prawym skrzydle budynku, drzwi otwierane automatycznie. Wewnątrz budynku znajdują się 4 klatki schodowe o szerokości przejścia 130 cm. Na piętra wiedzie 7 stopni, ze spocznikiem o wymiarach 130/140 cm, 9 stopni, spocznik 130/140 oraz kolejne 7 stopni. Ponadto, dostępne, są również dwie inne klatki schodowe o szerokości przejścia 130 cm. Na piętra wiedzie 12 stopni, spocznik o wymiarach 300/400 cm., oraz kolejne 11 stopni. Na klatkach schodowych zamontowano również poręcze jednostronne na wysokości 100 cm. Wewnątrz budynku drzwi wejściowe do pomieszczeń o szerokości skrzydła 80 cm. Toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowe do toalety o szerokości skrzydła 90 cm. Szlaban na wjeździe pod budynek. Przewidziano dwa miejsca parkingowe dla ON.

WBZ – ul. Słoneczna 44B, Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bariery architektoniczne w postaci schodów.

Budynek parterowy. WBZ: Katedra Drobiarstwa. Wejście do budynku przez drzwi wejściowe o szerokości skrzydła 90 cm. Dostęp do budynku ogranicza bariera architektoniczna w postaci 4 stopni. Wewnątrz budynku drzwi wejściowe do pomieszczeń o szerokości 90 cm. Toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (ON), drzwi wejściowe do toalety o szerokości skrzydła 70 cm. Brak miejsc parkingowych dla ON.

WBZ – ul. Słoneczna 50, Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynek parterowy. WBZ: Katedra Towaroznawstwa Surowców Zwierzęcych, Laboratorium Oceny Mięsa i Produktów Mięsnych. Wejście główne do budynku od szczytu budynku przez drzwi wejściowe o szerokości skrzydła 90 cm.

WBZ – ul. Słoneczna 48, Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynek jednopiętrowy. WBZ: Katedra Pszczelnictwa. Wejście główne do budynku poprzez drzwi o szerokości skrzydła 90 cm. Przed budynkiem wybudowana pochylnia. Wewnątrz budynku znajduje się klatka schodowa o szerokości przejścia 130 cm. Na piętro wiedzie 8 stopni, spocznik 280/140 cm.,8 stopni, spocznik 150/140 cm oraz kolejne 5 stopni. Na klatce schodowej zainstalowano również poręcz jednostronną. Wewnątrz budynku drzwi wejściowe do pomieszczeń o szerokości 90 cm. Toaleta (parter) dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (ON), drzwi wejściowe do toalety o szerokości skrzydła 90 cm. Brak miejsc parkingowych dla ON.

WBZ – ul. Romana Prawocheńskiego 2, Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bariery architektoniczne w postaci schodów

Budynek jednopiętrowy. WBZ: Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa.
Przed budynkiem bariera architektoniczna w postaci 11 stopni, zainstalowano poręcz obustronną. Wejście główne do budynku poprzez drzwi drewniane o szerokości skrzydła 80 cm, próg w drzwiach 10 cm. W budynku znajduje się klatka schodowa o szerokości 140cm.: 15 stopni, spocznik o wymiarach 300/200 cm. i kolejne 6 stopni. Na klatce schodowej zainstalowano poręcz obustronną.  Wewnątrz budynku drzwi wejściowe do pomieszczeń o szerokości 80 cm. Toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (ON), drzwi wejściowe do toalety o szerokości skrzydła 70 cm. Brak miejsc parkingowych dla ON. Na WBZ sprawami studentów z niepełnosprawnościami zajmuje się: Wydziałowy Opiekun Studentów z Niepełnosprawnościami: dr hab. Anna Dziekońska, prof. UWM, Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt, ul. M. Oczapowskiego 5, p.212, Kontakt: 89 523 42 66, a.dziekonska@uwm.edu.pl
Dyżury w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 platforma Microsoft Teams  piątek: godz. 11.00-13.00 lub inne terminy, po wcześniejszym kontakcie.

Wydział Biologii i Biotechnologii

W skład Wydziału Biologii i Biotechnologii wchodzi min.:

Budynek WGBiB przy ul. Michała Oczapowskiego 1A w Olsztynie. Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podlatowa pętla indukcyjna (Dziekanat).

Budynek trzypiętrowy. Dziekanat WBiB (parter), Katedry: Fizjologii Genetyki i Biotechnologii Roślin (1 p.), Fizjologii Zwierząt, Mikrobiologii, Mykologii (2 p.), Biochemii (3p.).

Wejście do budynku przez drzwi otwierane automatycznie, o szerokości 80 cm. Przed budynkiem bariera architektoniczna w postaci schodów (5 stopni). Osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do budynku ułatwi zamontowana rampa z poręczą obustronną na wysokości 70 i 90 cm.  Wewnątrz budynku znajduje się klatka schodowa o szerokości przejścia 120 cm. Na piętro wiodą schody ze spocznikiem o wymiarach 100/100 cm. Na klatce schodowej zamontowano również poręcz obustronną na wysokości 120 cm. W budynku znajduje się winda z drzwiami otwieranymi automatycznie o szerokości 90 cm. Wewnątrz budynku drzwi wejściowe do pomieszczeń o szerokości 90 cm. Dostęp do toalety ograniczony 4 stopniami (niższy parter). Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowe do toalety o szerokości skrzydła 100 cm. Przy budynku przewidziano dwa miejsca postojowe dla ON.

Budynek WBiB przy ul. Jana Heweliusza 22 w Olsztynie. Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Budynekdwupiętrowy. Przed budynkiem podjazd dla osób z niepełnosprawnością w postaci rampy. Wejście do budynku przez drzwi o szerokości 100 cm. Na wysokości 90 cm znajduje się klamka. Wewnątrz budynku znajduje się klatka schodowa o szerokości przejścia 120 cm. Na piętro wiedzie 12 stopni, spocznik oraz kolejne 14 stopni. Zamontowano poręcz na wysokości 100 cm. Poruszanie osobom niepełnosprawnym ułatwia winda z automatycznymi drzwiami o szerokości 90 cm. Przyciski zainstalowano na wysokości 110 cm. Wewnątrz budynku drzwi wejściowe do pomieszczeń o szerokości 90 cm. Drzwi do toalety o szerokości 100 cm. Wewnątrz kabiny zainstalowano poręcze i uchwyty. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla ON. Do budynku przynależą szklarnie.

Budynek WBiB , plac Łódzki 1 w Olsztynie. Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bariery architektoniczne wewnątrz budynku w postaci schodów.

Budynek dwupiętrowy. Katedry: Botaniki i Ochrony Przyrody (1 p), Meteorologii i Klimatologii (2 p.), Łąkarstwa.

Wejście do budynku przez drzwi drewniane o szerokości skrzydła 70 cm. W drzwiach wejściowych znajduje się próg 3 cm. W środku budynku bariery architektoniczne. Wejście na półpiętro wewnątrz budynku 4 stopnie, o szerokości przejścia 280 cm. Wewnątrz budynku znajduje się klatka schodowa o szerokości przejścia 150 cm. Na piętro wiedzie 11 stopni (uwaga: nieregularna wysokość stopni, powyżej 18 cm), spocznik o wymiarach 330/130 cm, 11 stopni. Zamontowano również poręcz jednostronną na wysokości 115 cm. Wewnątrz budynku drzwi wejściowe do pomieszczeń o szerokości 90 cm., toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowe do toalety o szerokości 70 cm. Brak miejsc parkingowych dla ON.

Budynek WBiB, plac Łódzki 3 w Olsztynie. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda oraz podjazd w lewym skrzydle budynku.

Budynek pięciopiętrowy. Budynek posiada dwa wejścia:

Wejście 1 (Lewe skrzydło budynku), Katedry: Fizjologii, Genetyki Biotechnologii Roślin (wyższy parter), Gleboznawstwa i ochrony gleby (1p.), Systemów Rolniczych (2 p.), Anatomii Porównawczej (3p.), Hodowli Roślin (4p.).

Wejście do budynku przez drzwi o szerokości skrzydła 90 cm. Przed budynkiem bariera architektoniczna w postaci schodów (3 stopnie), z zainstalowanymi poręczami. Dostęp do drzwi wejściowych dla osób z niepełnosprawnościami ułatwi zamontowany podjazd, z poręczą dwustronną na wysokości 90/110 cm. W środku budynku znajduje się winda osobowa, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wejście na półpiętro wewnątrz budynku 5 stopni o szerokości przejścia 350 cm. Wewnątrz budynku znajduje się klatka schodowa o szerokości przejścia 130 cm. Na piętro wiedzie 10 stopni, spocznik o wymiarach 160/500 cm, 10 stopni. Zamontowano również poręcz jednostronną na wysokości 110 cm. Wewnątrz budynku drzwi wejściowe do pomieszczeń o szerokości 80 cm., toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowe do toalety o szerokości 80 cm. Przed wejściem do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla ON.

Wejście 2 (prawe skrzydło budynku), Katedra: Mikrobiologii (wyższy parter).

W budynku znajduje się dźwig towarowo-osobowy. Wejście do budynku przez drzwi o szerokości skrzydła 80 cm. Przed budynkiem bariera architektoniczna w postaci schodów (3 stopnie), poręcz jednostronna na wysokości 110 cm. W środku budynku bariery architektoniczne. Wejście na półpiętro wewnątrz budynku 4 stopnie o szerokości przejścia 110 cm. Wewnątrz budynku znajduje się klatka schodowa o szerokości przejścia 110 cm. Na piętro wiedzie 11 stopni, spocznik o wymiarach 160/280 cm, 10 stopni. Zamontowano również poręcz dwustronną na wysokości 90 cm. Wewnątrz budynku drzwi wejściowe do pomieszczeń o szerokości 80 cm., toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowe do toalety o szerokości 80 cm. Przewidziano jedno miejsce parkingowe dla ON, przy lewym skrzydle budynku.

Budynek WBiB przy ul. Michała Oczapowskiego 5 w Olsztynie. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście dla osób z niepełnosprawnościami wiedzie przez wejście główne do budynku (pochylnia i podjazd) Winda osobowa zamontowana w prawym skrzydle budynku. Podblatowa pętla indukcyjna (Dziekanat).

Budynek dwupiętrowy. Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Geoinżynierii: Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska pok. 326A. Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii pok. 327.

Wejście do budynku przez drzwi główne otwierane automatycznie, o szerokości 140 cm. Przed budynkiem bariera architektoniczna w postaci 6 stopni. Osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do budynku ułatwi zamontowana rampa z poręczą obustronną na wysokości 90 i 110 cm.  Wejście na półpiętro (3 stopnie) ułatwi zamontowany podjazd z barierkami. Winda osobowa zlokalizowana w prawym skrzydle budynku, drzwi otwierane automatycznie. Wewnątrz budynku znajdują się 4 klatki schodowe o szerokości przejścia 130 cm. Na piętra wiedzie 7 stopni, ze spocznikiem o wymiarach 130/140 cm, 9 stopni, spocznik 130/140 oraz kolejne 7 stopni. Ponadto, są również dwie inne klatki schodowe o szerokości przejścia 130 cm. Na piętra wiedzie 12 stopni, spocznik o wymiarach 300/400 cm., oraz kolejne 11 stopni. Na klatkach schodowych zamontowano również poręcze jednostronne na wysokości 100 cm. Wewnątrz budynku drzwi wejściowe do pomieszczeń o szerokości skrzydła 80 cm. Toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowe do toalety o szerokości skrzydła 90 cm. Szlaban na wjeździe pod budynek. Przewidziano dwa miejsca parkingowe dla ON.

Budynek WBiB przy ul. Romana Prawocheńskiego 5 w Olsztynie. Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynek dwupiętrowy. Przed wejściem do budynku znajduje się rampa umożliwiająca wejście osobom niepełnosprawnym. Zamontowano poręcz na wysokości 70 i 90 cm. Przed drzwiami zamontowano domofon. Wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 90 cm. Wewnątrz budynku bariera architektoniczna w postaci klatki schodowej o szerokości przejścia 130 cm. Na piętro wiedzie 7 stopni, spocznik o wymiarach 140/170 cm, 12 stopni, spocznik oraz kolejne 6stopni. Na wysokości 120 cm zamontowano obustronną poręcz. Osobom niepełnosprawnym poruszanie wewnątrz budynku ułatwia winda z automatycznymi drzwiami o szerokości 90 cm i przyciskami na wysokości 100 cm. Wewnątrz budynku drzwi wejściowe do pomieszczeń o szerokości 90 cm. Toaleta została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Odpowiednio szerokie drzwi i poręcze umożliwiają korzystanie z WC. Na parkingu brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na wydziale sprawami studentów z niepełnosprawnościami zajmuje się: Wydziałowy Opiekun Studentów
z Niepełnosprawnościami: dr Regina Frączek, Katedra Biochemii, Budynek C.B. ul. Oczapowskiego 1A
p. 320,  III piętro (winda), dyżur w każdy poniedziałek, godz. 1230-1400, Kontakt: 89 523 37 19, email: regina.fraczek@uwm.edu.pl

Wydział Humanistyczny

W skład Wydziału Humanistycznego wchodzim.in. :

Budynek przy ul. Kurta Obitza 1. dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podblatowa pętla indukcyjna (Dziekanat).

Budynek trzypiętrowy. Wejście do budynku  od strony ul. K. Obitza (podjazd autem pod wejście główne). Drzwi wejściowe automatyczne o szerokości 120 cm. Na parterze znajduje się recepcja. Wewnątrz budynku jest 5 klatek schodowych o szerokości przejścia 130 cm. Wejście na piętra wiedzie przez 11 stopni, spocznik o wymiarach 150/200 cm oraz kolejne 11 stopni. Zamontowano również poręcz jednostronną na wysokości 110 cm.  Poruszanie osobom z niepełnosprawnością ułatwią dwie windy z automatycznymi drzwiami o szerokości 90 cm. Wejścia do pomieszczeń wewnątrz budynku o szerokości 100 cm. Klamki na wysokości 110 cm. Przy drzwiach o pomieszczeń znajdują się tabliczki brajla z numerami pomieszczeń. Toalety na parterze i pierwszym piętrze dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W kabinach zamontowano poręcze i uchwyty. Przed budynkiem zarezerwowano dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Na WH znajduje się wzmacniacz pętli indukcyjnej:

– AULA Teatralna, ul. Obitza 1, Wydział Humanistyczny.

Dziekanat WH, pok. Nr 12 i 13.

Oświetlenie w salach dydaktycznych LED z uwagi na osoby z epilepsją oraz osoby z dysfunkcjami wzroku.

System informacyjno-komunikacyjny przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością wzroku: Beacon Totupoint na Wydziale Humanistycznym.

Na wydziale sprawami studentów z niepełnosprawnościami zajmuje się: Wydziałowy Opiekun Studentów z Niepełnosprawnościami: dr Marta Cichy adiunkt; Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ul. K. Obitza 1, p. 107C, Kontakt: 89 524 64 75, marta.cichy@uwm.edu.pl;