Lektoraty z jęz. polskiego

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza studentów Głuchych i słabosłyszących do zapisywania się na lektorat
z języka polskiego. 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zapewnia w trakcie lektoratu wyposażenie sal wykładowych w specjalistyczny sprzęt oraz zapewnia tłumaczy języka migowego. Lektorat języka polskiego prowadzony będzie w małych, kilkuosobowych grupach umożliwiających kontakt pomiędzy prowadzącym zajęcia i studentami.

Celem lektoratu z języka polskiego dla studentów Głuchych i słabosłyszących jest podniesienie kompetencji z języka polskiego w zakresie języka pisanego oraz zrozumienia treści.

Głusi i słabosłyszący studenci zainteresowani udziałem w lektoracie z języka polskiego uprzejmie proszeni są  o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B p. S2/106, e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl ).

Wniosek o udział w lektoracie z języka polskiego znajduje się poniżej do pobrania