Pomoc „stenotypisty”

Uprzejmie informujemy, że studenci z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie mogą liczyć na bezpłatną pomoc „stenotypisty” podczas zajęć odbywających się w ramach toku studiów.

Zadaniem stenotypisty jest wierne notowanie w edytorze tekstu komputera (np. Word) treści, przekazywanych na żywo podczas zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, wykłady). Zapisane w ten sposób notatki będą udostępniane studentom objętym tym wsparciem.

Wsparcie udzielane jest na pisemny wniosek studenta. Wzór wniosku znajduje się w załączniku poniżej.

Pomoc stenotypisty dedykowana jest w szczególności studentom i doktorantom niesłyszącym i niedosłyszącym, ale również tym, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność, nie są w stanie skorzystać w sposób efektywny z ćwiczeń lub wykładów. 

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem, poprzez e-mail, na adres: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl