RUSS

Przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego ds. Studentów z Niepełnosprawnościami:

Maksymilian Kurowski

E-mail: maks.kurowski@kortowiada.pl

Telefon: 667 974 253

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych