Tłumacz języka migowego

Niesłyszący i niedosłyszący studenci i doktoranci Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie mogą liczyć na bezpłatną pomoc tłumaczy języka migowego podczas zajęć odbywających się w ramach toku studiów oraz podczas egzaminów i zaliczeń.

Wnioski (wg. poniżej zamieszczonego wzoru) należy składać w formie pisemnej w BON wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i planem zajęć na dany semestr z zaznaczeniem zajęć, na których student/doktorant potrzebuje wsparcia tłumacza języka migowego.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami wsparcia tłumacza języka migowego ( zamieszczone poniżej).

Dodatkowo osoby z dysfunkcją słuchu posługujące się językiem migowym mogą skorzystać z następujących urządzeń:

Tablety z zinstalowanym dostępem do abonamentu tłumacza języka migowego on-line (wypożyczane na wniosek studenta wg ustalonego wzoru).

Wykładowcy i pracownicy Uniwersytetu chcący skonataktować się w polskim języku migowym z tłumaczami PJM mogą to uczynić za pośrednictwem komunikatora Messenger – lista tłumaczy:

1. Natalia Stepańczak

2. Barbara Parda

3. Diana Kirakowska

4. Kamila Szmitko