Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie realizując zadania związane z likwidacją barier architektonicznych doposażony został w dwa schodołazy gąsienicowe Vimec T 09 „Roby” (schodołaz).
Zakup schodołazów  został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach projektów:

– “Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”  Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,

– “Kierunek Zamawiany ochrona środowiska to Umiejetność, Wiedza, Możliwości”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Zakupiony sprzęt umożliwia osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim pokonanie schodów, przez co osoba z niepełnosprawnością ma możliwość wjazdu na wyższe kondygnacje poszczególnych budynków. Schodołaz obsługuje standardowe rehabilitacyjne wózki inwalidzkie.
Osoby poruszające się na innych rodzajach wózków np. aktywnych, mają możliwość skorzystania z urządzenia, wykorzystując w tym celu wózek inwalidzkibędący na wyposażeniu Uczelni.

Urządzenie może być zastosowane w budynkach, w których schody mają odpowiednie nachylenie (max .35’) oraz wymiar spoczników, w związku z tym przed użyciem schodołaza należy przeprowadzić test we wskazanym przez studenta miejscu.

Potrzebę skorzystania ze schodołaza należy zgłosić do BON. Urządzenia nie można użytkować bez wiedzy BON i bez odpowiedniego przeszkolenia osoby asystującej.

Istnieje możliwość przeszkolenia z obsługi użytkowania schodołaza (kontakt: BON, Andrzej Prószyński, tel. 89 523 38 66, e-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl)