Doposażenie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w sprzęt dla osób z niepełnosprawnością

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zostało doposażone w sprzęt sportowy przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością.

Mając na uwadze potrzeby osób z niepełnosprawnością, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przekazało na wyposażenie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:
• Profesjonalną platformę do treningu równowagi BOSU Pro Edition,
• Tubing czarny 1,4 m.,
• Makaron do pływania,
Zakupiony sprzęt sportowy przeznaczony jest do wykorzystania podczas zajęć wychowania fizycznego przez osoby z niepełnosprawnością.