Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

koordynuje działania podejmowane w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rzecz studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.

Zdjęcie kobiety na wózku inwalidzkim

Wsparcie osób z niepełnosprawnością

Usługi BON

Alternatywne formy wsparcia

  • Dostosowanie materiałów dydaktycznych
  • Nagrywanie zajęć na dyktafon
  • Wydłużenie czasu zaliczenia
  • WF dedykowany

Bieżące działania

Zapoznaj się z bieżącą działalnością
Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami