Zapytanie na Usługę dostosowania nagranych materiałów multimedialnych Telewizji Kortowo – Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez opatrzenie napisami materiałów audio-video napisami.

Zapytanie na usługę dostosowania nagranych materiałów multimedialnych Telewizji Kortowo – Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez opatrzenie napisami materiałów audio-video napisami.

Usługa zakłada pracę z plikami audio-video opublikowanymi w serwisach internetowych takimi jak np. Youtube.pl. , FB. Napisy mają za zadanie przekazanie treści zawartych w materiale audio-video osobom z niepełnosprawnościami. Napisy powinny być czytelne, kontrastowe, koloru białego na czarnym tle.  Napisy muszą być zsynchronizowane z odtwarzanym dźwiękiem, muszą być poprawne pod względem stylistycznym, ortograficznym i zrozumiałe dla odbiorcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejności materiału do dostosowania napisami.

Wykonawca będzie pracować nad plikami źródłowymi lub bezpośrednio w serwisach internetowych UWM.

Średnio w miesiącu zamawiający wytworzył ok. 60 godzin filmów. Łączna maksymalna suma godzin roboczych do przepracowania w okresie obowiązywania umowy to 700 godzin.

Z wykonawcą zostanie podpisana umowa zlecenia na okres 01.01.2024 do 31.12.2024

Osoby zainteresowane prosimy o składanie propozycji cenowych brutto za przepracowanie jednej godziny roboczej. Oferty prosimy przesłać na adres email: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl do dnia 28.12.2023r do godziny 10:00, po upływie powyższego terminu oferty nie będą przyjmowane,