Spotkanie informacyjne z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi 23.06.2015