Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami – ważna informacja.

Jeśli okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie pandemii, a nie masz nowego możesz wnioskować o stypendium na rok akademicki 2023/2024 UWM

Aby złożyć wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami przyjdź z orzeczeniem do Biura ds. Osób Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ul. Oczapowskiego 12B pokój S2/105 lub S2/106 lub skontaktuj się z nami na email bon@uwm.edu.pl telefon: 89 523 38 60.

Umożliwimy Ci złożenie w USOS wniosku o stypendium

W obecnym stanie prawnym orzeczenia, które utraciły moc w czasie pandemii i w stanie zagrożenia epidemicznego, ale dotąd były automatycznie przedłużane, będą dalej ważne:

  • do 31 grudnia 2023 r. – jeśli ich ważność upłynęłaby do 31 grudnia 2020 r., czyli w pierwszym roku pandemii.
  • do 31 marca 2024 r. – jeśli ich ważność upłynęłaby w drugim roku pandemii, czyli w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  • do 30 września 2024 r. – jeśli ich ważność upłynęła w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (czyli do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów – 6 sierpnia 2023 r.).