Relacja z X Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych. Poznań 2014.