Wypożyczenia e-czytników

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie oferuje uprawnionym czytelnikom możliwość wypożyczenia czytników e – książek zakupionych w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. POWR.03.05.00-00-00-A046/19-00, wraz z umieszczonymi na nich publikacjami i materiałami wybranymi z oferty Legimi i Ibuk Libra.

Czytniki książek elektronicznych wypożyczane są w Informatorium Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie wyłącznie uprawnionym studentom Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, spełniającym poniższe warunki, zgodnie z § 6 ust. 12 pkt 1 – 3 Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie tj.:

  • osobom z niepełnosprawnością, posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
  • osobom przewlekle chorym, nieposiadającym orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuacja zdrowotna potwierdzona jest dokumentacją medyczną, przedłożoną w biurze właściwym ds. osób niepełnosprawnych,
  • osobom, u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza dokumentacja medyczna, przedłożona w biurze właściwym ds. osób niepełnosprawnych.

Patrz: Zasady wypożyczania czytników książek elektronicznych w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie

Po spełnieniu jednego z powyższych warunków wystarczy złożyć zamówienie na czytnik, czyli:

  • Zaloguj się do systemu bibliotecznego na stronie głównej Biblioteki
  • W wyszukiwarce katalogu bibliotecznego wpisz hasło „Czytnik e-książek”, „Rezerwacja” lub kliknij belkę poniżej: Czytnik e-ksiażek. Rezerwacja dla uprawnionych użytkowników.
  • Wybierz dostępny z listy egzemplarz i kliknij Zamów
  • Następnie potwierdź rezerwację klikając Wyślij zamówienie.

Po weryfikacji statusu użytkownika (uprawnienia specjalne) otrzymasz e-mailowe powiadomienie z systemu bibliotecznego o potwierdzonym zamówieniu.

W ciągu 5 dni odbierz Czytnik zgłaszając się do Informatorium (parter Biblioteki Uniwersyteckiej UWM), a tam po podpisaniu Oświadczenia otrzymasz czytnik wraz z towarzyszącym wyposażeniem. Czas wypożyczenia czytnika e-książek wynosi 30 dni.

Zwroty czytników e – książek przyjmowane są wyłącznie w Informatorium BU UWM w godzinach jej otwarcia.

Jak otrzymać dostęp do książek?

Skontaktuj się z biblioteką w sprawie otrzymania kodu:
email: bib.oin@uwm.edu.pl

>Wpisz otrzymany unikatowy kod:
https://www.legimi.pl/biblioteka_uwm

Załóż konto w serwisie Legimi:
należy podać email poczty UWM: (@uwm.edu.pl; @student.uwm.edu.pl
na podany adres e-mail zostanie wysłany przez Legimi e-mail z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć. Od tego momentu można korzystać z usługi przez 30 dni

>Pobierz bezpłatną aplikację Legimi dostępną na Android, iOS lub wybrane e-czytniki.

Sprawdź na jakich urządzeniach możesz korzystać z Legimi – Pobierz Legimi (nasz pakiet nie jest przeznaczony na Kindle)

>Uwaga: aplikacja Legimi z Microsoft Store współpracuje wyłącznie z Windows 8 lub 10

Każdy czytelnik może czytać w chmurze jednocześnie na 2 urządzeniach

Uwaga: konta w serwisie Legimi zawierają informacje o fakturowaniu, uruchamianiu usługi na Kindle oraz o możliwościach zakupu dodatkowych pakietów – dane te nie dotyczą Czytelników Biblioteki UWM (a są widocznie ponieważ Legimi nie rozróżnia kont indywidualnych i instytucjonalnych)