Poszukujemy osób do sporządzania transkrypcji i korekty tekstów dla studentów z niepełnosprawnościami

Czym jest transkrypcja?

Transkrypcja to wierne spisywanie treści z nagrań audio, które powstały podczas wykładów i / lub ćwiczeń.

Co to jest korekta?

Korekta to poprawianie spisanego tekstu, tak aby był on zrozumiały dla czytelnika.

Oczekujemy

  • Umiejętności szybkiego zapisu odsłuchiwanych nagrań audio z wykładów i / lub ćwiczeń
  • Poprawności ortograficznej i stylistycznej
  • Zaangażowania i dokładności

Do Twoich zadań należeć będzie

  • Wierne sporządzanie tekstu w formie notatki na podstawie otrzymanego nagrania z wykładów i / lub ćwiczeń
  • Terminowe przekazywanie sporządzonych notatek w formie elektronicznej studentowi
  • Przekazywani sporządzonych notatek pracownikowi BON w celu weryfikacji zrealizowanego zadania

Oferujemy

Umowę zlecenie

Dodatkowe informacje

  1. Wykonawca oświadcza, że posiada narzędzia niezbędne służące realizacji zadania (komputer lub tablet).
  2. Za realizację zadania odpowiada Małgorzata Mickiewicz

Kontakt

Kontakt poprzez e-mail

Kontakt osobisty

Budynek Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bryła S2, I piętro)

ul. Oczapowskiego 12B

10–719 Olsztyn

Pokój 106

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–14:00.