ZOSTAŃ ASYSTENTEM STUDENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

ZOSTAŃ ASYSTENTEM STUDENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
 
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie szuka asystentów studenta z  niepełnosprawnością.
 
Żeby zostać asystentem studenta z niepełnosprawnością wystarczą szczere chęci, wolny czas, odrobina empatii, sumienność i obowiązkowość. 
 
Studenci z niepełnosprawnością naprawdę świetnie sobie radzą. Ale wśród nich są też osoby, które potrzebują wsparcia podczas studiów. 
Najczęściej potrzebna jest pomoc w:
– robieniu notatek podczas wykładów i ćwiczeń,
– przemieszczaniu się (osoby poruszające się na wózkach, niewidome, mające trudności w chodzeniu),
– dostosowaniu materiałów do indywidualnych potrzeb studentów z niepełnosprawnością, np. nagrywanie treści notatek na dyktafon, 
– pomoc w korzystaniu z Biblioteki (wypożyczanie książek, czytanie)
– wsparcie w dopełnianiu formalności administracyjnych
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie „ Zgłoszenia zainteresowania pełnieniem funkcji asystenta” i przesłanie go na adres: dorota.filip@uwm.edu.pl
 
Prosimy o zapoznanie się z Zasadami udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, dostępnymi na stronie internetowej BON www.uwm.edu.pl/bon w zakładce Druki do pobrania. 
 
Wszelkich informacji na temat zadań i warunków zatrudnienia asystenta udzieli:
Dorota Filip, tel. (089) 523 38 66, e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl
 
Zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych:
ul. Oczapowskiego 12 B p. S2/105, 10-719 Olsztyn
tel. 89/523 38 66, e-mail: bon@uwm.edu.pl