Zmiana nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 4/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2014 roku, zmieniona została nazwa Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych.
Nowa nazwa Biura brzmi: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
W związku ze zmianą nazwy Biura zmienił się także:
– adres mailowy Biura: bon@uwm.edu.pl

Regulamin Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (link).