Zapytanie ofertowe – szkolenia

Zapytanie na przeprowadzenie szkoleń i/lub warsztatów podnoszących świadomość na temat niepełnosprawności dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w UWM w roku 2024

Zapytanie na usługę organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego na następujące tematy:

  1. „Pierwsza pomoc przedmedyczna (ze szczególnym uwzględnieniem procedur odnoszących się do osób z niepełnosprawnościami)”  z użyciem gogli VR – 4 edycje.
  2. „Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia (z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnoprawnościami)” – 1 edycja.
  3. „Wsparcie osób w kryzysie psychicznym w uczelni wyższej” – 4 edycje.
  4. „Bezpieczna ewakuacja osób z niepełnosprawnością” – 2 edycje.
  5. „Technologie wspierające. Nowe technologie w służbie edukacji uwzgledniającej szczególne potrzeby” – 2 edycje.
  6. „Wprowadzenie do tematyki: dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 4 edycje.
  7. „Etykieta wobec osób z niepełnosprawnościami” – 4 edycje.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie propozycji cenowych brutto.

Zakłada się możliwość składania ofert zarówno na całość jak i na wybraną/wybrane części zamówienia.

Oferty prosimy przesłać na adres email: dorota.filip@uwm.edu.pl (telefon kontaktowy 89 523 38 66) do dnia 27.05.2024 r. do godziny 10:00, po upływie powyższego terminu oferty nie będą rozpatrywane.