Zapytanie ofertowe na szkolenia dla studentów

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie zwraca się do Państwa z prośbą o zapoznanie się przedstawionym poniżej przedmiotem zamówienia.

Zamówienie dotyczy organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Szkolenia mają na celu podniesienie świadomości na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.

Zamówienie dopuszcza składanie oferty na wybraną/wybrane części.

W przypadku zainteresowania ofertą proszę o uzupełnienie tabeli (Doświadczenie/referencje/szkolenia przeprowadzone w latach 2021-2022 oraz Oferowana kwota) oraz przesłanie swojej oferty na adres:  dorota.filip@uwm.edu.pl do dnia 31.03.2023 r.

Treśćpełnejinformacji znajdije się w załaczniku.