Zaproszenie na spotkanie z osobami Głuchymi i Słabosłyszącymi

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza osoby Głuche i Słabosłyszące  na spotkanie dotyczące  prezentacji  oferty kształcenia
i wsparcia osób głuchych i słabosłyszących na  Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.
 
Termin spotkania:  23 czerwca 2015 roku,  godz. 16:00 – 18:00
Miejsce spotkania: Olsztyn, Kortowo, Biblioteka Uniwersytecka, sala 306, piętro III (ul. Oczapowskiego 12B)

Celem  spotkania jest zaprezentowanie oferty kształcenia osób Głuchych i Słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz form wsparcia osób Głuchych i Słabosłyszących w nauczaniu na UWM w Olsztynie.
Będzie też okazja do wymiany doświadczeń oraz wysłuchania uwag i propozycji ze strony społeczności Głuchych i Słabosłyszących.

Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) i na język mówiony.

Program spotkania:
16.00 – 16.20     Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników
                       (prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki)
16.20 – 16.50     Prezentacja na temat oferty kształcenia Głuchych
                          i Słabosłyszących

                          (Małgorzata Mickiewicz, BON)
16.50 – 17.10     Niesłyszący studenci UWM w Olsztynie – „Sami o sobie”
                          (Tomasz Olender, student III roku, Wydział Nauk Społecznych UWM
                          w Olsztynie,
                          Agata Sobczyk, studentka II roku, Wydział Ekonomiczny UWM
                          w Olsztynie)
17.10 – 17.30     Prezentacja filmowa „Uniwesytet Gallaudeta”
                          (Małgorzata Mickiewicz, BON)
17.30 – 18.00     Dyskusja i podsumowanie spotkania

Spotkanie poprowadzą Marta Andrzejczyk i Małgorzata Mickiewicz (Biuro ds. osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie).
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Mickiewicz, e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Serdecznie zapraszamy