Zapraszamy na „I Akademickie Forum Osób z Niepełnosprawnościami”

I Akademickie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, stanowi okazję do zaprezentowania doświadczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w budowaniu systemu wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest przedstawienie  wspólnych partnerskich działań jednostek organizacyjnych UWM dążących do stworzenia na każdym etapie kształcenia studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
Serdecznie zapraszamy Studentów i Absolwentów do podzielenia się osobistymi doświadczeniami
i wypracowanymi rozwiązaniami.