Zakończył się „Kurs szybkiego czytania i efektywnej nauki”

Od 13 maja do 10 czerwca 2014 roku studenci UWM uczestniczyli w „Kursie szybkiego czytania i efektywnej nauki” organizowanym przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Celem kursu było przedstawienie uczestnikom takich technik efektywnej nauki oraz metod i strategii szybkiego czytania, które uproszczą proces kształcenia, a tym samym wyrównają szansę osób z niepełnosprawnością w zdobywaniu wiedzy podczas zajęć dydaktycznych.

Studenci, którzy uczestniczyli w kursie poprawili tempo czytania i rozumienie przeczytanego tekstu,  udoskonalili umiejętności koncentracji i skupienia na zadaniu, poznali techniki relaksacyjne i komunikacyjne. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, dzięki którym mogą samodzielnie utrwalać i poszerzać zdobytą podczas kursu wiedzę.

Według opinii samych studentów  kurs, mimo iż odbywał się tzw. gorącym terminie tuż przed sesją, był bardzo przydatny.

Wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych podobnymi przedsięwzięciami zapraszamy do kontaktu z BON.