XXV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym „Perspektywy 2016”.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w dniach 26-27 lutego 2016r. brał udział w XXV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym „Perspektywy 2016”.  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wraz z Biurem ds. Studentów prezentowało bogatą ofertę kształcenia na UWM w Olsztynie, prezentując m.in. rozwiązania w zakresie dostosowania uczelni dla przyszłych studentów Głuchych i słabosłyszących.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych miało okazję do bezpośredniego dotarcia z ofertą kształcenia do przyszłych studentów Głuchych i słabosłyszących w Polsce.  Na Salonach odwiedzili nas uczniowie z Instytutu Głuchoniemych przy Placu Trzech Krzyży oraz uczniowie ze szkoły dla Głuchych przy ulicy Łuckiej w Warszawie. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o możliwościach podjęcia studiów na UWM oraz dostępnych rozwiązaniach wsparcia. Należy nadmienić, że uczniowie z wielkim zaciekawieniem odbierali przedstawione w języku migowym informacje nt. oferowanego wsparcia.

.