X Ogólnopolska Konferencja „Pełno(s)prawny Student

W dniu 7 grudnia b.r. w Krakowie z inicjatywy Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, odbyła się X Ogólnopolska Konferencja  „Pełno(s)prawny Student”.

Głównym a zarazem przewodnim tematem konferencji była kwestia dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Zaprezentowano liczne formy wsparcia, stopień dostosowania uniwersytetów na potrzeby studenta niepełnosprawnego. Przedstawiono aktualną sytuację dotyczącą wydatkowania dotacji w uczelniach w całym kraju.

Po raz dziesiąty uczestnicy debatowali o najważniejszych problemach dotyczących dostępności wykształcenia wyższego dla osób z niepełnosprawnościami. Z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbył się panel dyskusyjny. 

Podczas konferencji swoją prezentację na temat „Wsparcie Osób Głuchych i Słabosłyszących w procesie kształcenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” wygłosiła Małgorzata Mickiewicz – pracownik BON UWM w Olsztynie.