Wysokość kwot stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Decyzjami Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 68/2016 oraz 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku ustanowiono kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z wyłączeniem studentów Wydziału Nauk Medycznych
:
Kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
a) w stopniu lekkim                 350,00 zł
b) w stopniu umiarkowanym    450,00 zł
c) w stopniu znacznym            500,00 zł

Studentom Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
Kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
a) w stopniu lekkim                 350,00 zł
b) w stopniu umiarkowanym    450,00 zł
c) w stopniu znacznym            500,00 zł

 

Doktorantom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
Kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
a) w stopniu lekkim                 300,00 zł
b) w stopniu umiarkowanym    370,00 zł
c) w stopniu znacznym            500,00 zł

Decyzje w załączniku.