Wyniki badania o zdrowiu psychicznym

Informujemy o wynikach badania, jakie przeprowadził Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia” –Uniwersyteckie Centrum Wsparcia:

Studentko, Studencie UWM!

Dzięki Wam Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia” jest jeszcze bardziej dostępny!

1474 Studentów i Studentek UWM wzięło udział w tegorocznym badaniu dotyczącym odczuwanego samopoczucia. W badaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich wydziałów UWM.

Wyniki badań:

80% badanych ma w swoim otoczeniu osobę, na którą może liczyć w potrzebie. 70% badanych otrzymuje wsparcie od rodziny, a 73% od przyjaciół;

71% badanych ma poczucie osamotnienia;

76% badanych przyznało, że ma problem z samooceną i samoakceptacją. 30% z nich przyznało, że ten problem w znacznym stopniu utrudnia im funkcjonowanie;

78% badanych skarżyło się na nieumiejętność zorganizowania się;

83% badanych doświadczyło w ostatnim czasie lęku i/lub niepokoju;

86% badanych skarżyło się na poczucie smutku i/lub apatii. Jedna na cztery osoby odczuwa z tego powodu trudności w codziennym funkcjonowaniu;

91% badanych zgłosiło, że ma trudności w radzeniu sobie ze stresem;

93% badanych doświadczyło w ostatnim czasie braku motywacji.

Aż 40% badanych przyznało, że w związku z odczuwanym stresem i brakiem motywacji mają trudności w codziennym funkcjonowaniu.

52% wszystkich badanych (764 spośród 1474 osób) zadeklarowało chęć skorzystania z oferty Ośrodka „Empatia”.

Analizując powyższe dane, należy wziąć pod uwagę, że badania zostały przeprowadzone podczas PANDEMII COVID-19.

Pandemia i związana z nią niepewność oraz zmiana trybu aktywności (nauka czy praca zdalna, a także ograniczenie bezpośrednich kontaktów) istotnie przyczyniły się do wzrostu intensywności doświadczanego stresu. To sprawia, że nasze zasoby radzenia sobie z nim są mocniej eksploatowane i niekiedy wydają się być niewystarczające.

Z jakich form wsparcia chcecie korzystać?

Materiały edukacyjne na stronie www – 53%

Konsultacje indywidualne – 52%

Szkolenia tematyczne – 46%

Trening interpersonalny – 43,5%

Grupa wsparcia – 17,5%.

Jaka tematyka zajęć Was interesuje?

Budowanie relacji, emocje, akceptacja siebie, motywacja, kompetencje komunikacyjne, asertywność, stres, poczucie własnej wartości, wewnętrzna równowaga i wyciszenie.

Dlaczego to takie ważne?

Przykładowe wypowiedzi badanych:

„Ludzie boją się prosić o pomoc psychologa.. Sama nie wiem w jaki sposób szukać takiej pomocy”;

„Wszystkie propozycje w moim odczuciu są bardzo trafne i potrzebne. Problemem jest się zebrać, żeby iść i porozmawiać”;

„Zdarzyło mi się korzystać ze wsparcia ze strony psychologa uniwersyteckiego. Uważam, że bezpłatna, dostępna pomoc psychologiczna studentom jest bardzo potrzebna”;

„Cieszę się, że ktoś przeprowadził taką ankietę”

DZIĘKUJEMY ZA TWÓJ UDZIAŁ!