Wykład otwarty : „INNY” wśród nas. Integracja – deklaracje i rzeczywistość

Zapraszamy na wykład otwarty na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie z serii Disputationes theologicae nas temat: „INNY” wśród nas. Integracja – deklaracje i rzeczywistość.

13 grudnia 2017 r. godz. 17.30, sala nr 2.

Wykład o charakterze konwersatoryjnym poprowadzi dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM i jej Goście.

Kim jest „inny”?; Inność osoby z niepełnosprawnością; Dokumenty gwarantujące wsparcie osobom ze spektrum autyzmu i raporty o stanie faktycznym; Spojrzenie „od wewnątrz” na zespół Aspergera; Student i gimnazjalista z ZA oraz rodzic dziecka z ZA opowiedzą jak postrzegają swoje życie.