Wydział Humanistyczny UWM dostosowywany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących

Pierwszym Wydziałem, który Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dostosowuje do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących jest Wydział Humanistyczny. W roku 2014 wszystkie pomieszczenia w budynku Centrum Nauk Humanistycznych przy ul. K. Obitza 1, oznaczone zostały tabliczkami z napisami Braille’a. Tabliczki znajdują się obok drzwi wejściowych do pomieszczeń (po tej samej stronie co klamka drzwi), na wysokości ok. 110 cm. Zainstalowane tabliczki zawierają wykonane ze stali nierdzewnej punkty brajla z informacją o numerze pomieszczenia, oraz w przypadku auli – jej nazwę. Ponadto tabliczkami brajla oznaczone zostały toalety oraz klatki schodowe.

Mając na uwadze osoby niedowidzące a także osoby chore na epilepsję, w salach dydaktycznych Wydziału Humanistycznego wymieniono również oświetlenie jarzeniowe na oświetlenie LED. Nowe oświetlenie charakteryzuje się przede wszystkim tym, że zmniejsza czynnik ryzyka wystąpienia ataku padaczki poprzez wyeliminowanie drgań światła. Oświetlenie LED zapewnia o wiele lepsze warunki świetlne w pomieszczeniach dydaktycznych Centrum Nauk Humanistycznych  (wartość LUX-ów po wymianie oświetlenia zwiększyła się z ok. 300 do 500).

Jakiekolwiek sugestie dotyczące dostosowania infrastruktury technicznej naszej Uczelni w rozwiązania wspomagające proces dydaktyczny studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, uprzejmie prosimy kierować do BON, na adres email: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl