WIZYTA STUDYJNA W CENTRE FOR DEAF STUDIES W TRINITY COLLEGE DUBLIN W IRLANDII

Miło nam poinformować, iż pracownica BON gościła ostatnio w ramach wizyty studyjnej w Centre for Deaf Studies w Trinity College Dublin w Irlandii. Wizyta studyjna wiązała się z realizowanymi zadaniami dotyczącymi poznania innowacyjnych sposobów nauczania, kreatywności rozwiązań oraz przykładów dobrych praktyk w nauczaniu osób Głuchych. W wizycie udział wzięły: Małgorzata Mickiewicz- referent ds. kształcenia Osób Głuchych i słabosłyszących, BON UWM i Aleksandra Górska- adiunkt Katedry Filologii Angielskiej UWM. Zachęcamy do przeczytania relacji z wizyty Małgorzaty Mickiewicz:

Wizyta została zorganizowana na zaproszenie prof. Lorraine Leeson, która była pomocniczym opiekunem naszego pobytu. Prof. Lorraine Leeson jest ekspertem w kwestiach specjalizowanych tłumaczy Irlandzkiego Języka Migowego (ISL), prowadzi wykłady i szkolenia, kursy w Centre for Deaf Studies i stąd nawiązana współpraca stanowi nieoceniony wkład w prowadzone nasze działania.

Wizyta studyjna umożliwiła nam bezpośrednie konsultacje z prof. Lorraine Leeson, jak również ich zespołem w Centre for Deaf Studies w Trinity College Dublin: Dr John Bosco Conama, Mr. Patrick A. Matthews, Ms. Carmel Grehan, Ms. Teresa Lynch, Ms. Sarah Sheridan. Ten zespół zajmuje się badaniami w zakresie edukacji Głuchych, lingwistyki i kulturowych oraz wymiaru społecznego i psychologicznego środowiska Głuchych. Obecnie nauka w Centre for Deaf Studies trwa 4 lata i skupia się na 3 specjalizacjach: tłumacze ISL i edukacja Głuchych oraz lingwistyka.

Podczas pobytu w Centre for Deaf Studies w Trinity College Dublin uczestniczyłyśmy m.in. w spotkaniach z różnimy instytucjami. Mieliśmy również okazje dzielić się doświadczeniami pomiędzy instytucjami i z innymi Uniwersytetami w Irlandii.

Zdobyta wiedza podczas obserwacji na ćwiczeniach i na wykładzie jest istotnym uzupełnieniem zbieranych informacji. Miałyśmy również okazje zapoznać się ze szczegółami prowadzonych zajęć i stosowanymi metodami, które są niezwykle przydatne nie tylko w naszych działaniach ale mogą być wykorzystane również i w szerszych inicjatywach wprowadzonych w szkolnictwie wyższym w Europie.

Efekty wizyty mogą w ten sposób przyczynić się do wykorzystania dobrych praktyk na naszym Uniwersytecie.

Ponadto podczas wizyty mieliśmy okazję pozyskać niezbędne materiały i literaturę związaną z naszymi działaniami. Poprzez bezpośrednie konsultacje z prof. Lorraine Leeson oraz innymi pracownikami w Centre for Deaf Studies mieliśmy okazje dopracować narzędzia działań.

Podsumowując, wizyta w Centre for Deaf Studies w Trinity College Dublin stanowiła istotną wartość dodaną w naszej pracy.

Możliwość bezpośredniej współpracy i konsultacji z przedstawicielami środowiska Głuchych stanowi ważne uzupełnienie i pomoc w realizowanych przez nas działaniach. Pragnę podziękować Centre for Deaf Studies w Trinity College Dublin oraz ich zespoł owi za umożliwienie tej wizyty studyjnej.