Wizyta pracowników BON w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olecku

W dniu 27 kwietnia 2017 r. odbył się wyjazd do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olecku mający na celu prezentację możliwości wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W wyjazdowym spotkaniu udział wzięły pracownice BON – Małgorzata Mickiewicz oraz Barbara Parda wraz z pracownikami Centrum Powiadamiania Ratunkowego – Izabelą Sielską oraz Jackiem Wasiela.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. Pierwszą poprowadziła Małgorzata Mickiewicz, która przedstawiła uczestnikom zagadnienia dotyczące wsparcia studentów Głuchych i słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Następnie Pani Izabela Sielska omówiła zasady działania aplikacji na telefon dla osób niesłyszących i słabosłyszących DEAF HELP.

Obie prezentacje zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem, w szczególności treści dotyczące form wsparcia realizowanych w naszej Uczelni.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 uczniów oraz Dyrektor Ośrodka – Artur Sobolewski oraz Wicedyrektor – Agata Obrębalska.

Po zakończonych wystąpieniach uczniowie mieli możliwość rozmowy , wypełnienia oświadczeń celem rejestracji aplikacji DEAF HELP. Na zakończenie pracownice BON przekazały uczniom materiały nt. rekrutacji oraz oferty kształcenia na różnych  kierunkach studiów na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

 

Zredagowała, opublikowała Wioleta Zamorska