Wizyta BON UWM w Olsztynie u uczniów Szkoły Podstawowej nr 39 w Bielsku – Białej.

Wizyta BON UWM w Olsztynie u uczniów Szkoły Podstawowej nr 39 w Bielsku – Białej.

W piątek 24 listopada 2017 roku Małgorzata Mickiewicz i Barbara Parda pracownicy z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (BON UWM)odwiedzili Szkołę Podstawową nr 39 w Bielsku Białej. W programie wizyty w szkole było spotkanie z uczniami oraz nauczycielami.

Na początku spotkania Małgorzata Mickiewicz z BON UWM przedstawiła prezentację dotyczącą różnych form wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących w procesie kształcenia na UWM w Olsztynie i zachęcała uczniów do kontynuowania nauki na naszej Uczelni. Korzyści ze studiowania na naszej Uczelni  to: zdobycie wyższego wykształcenia, poznanie życia akademickiego. Pani Małgorzata Mickiewicz przedstawiła także warunki jakie musi spełniać Głuchych/ słabosłyszący kandydat aby dostać się na nasz Uniwersytet, jakie dokumenty należy złożyć w BON UWM, aby otrzymać wsparcie dostosowane do potrzeb osób Głuchych i słabosłyszących. Jednocześnie zachęcała do odwiedzenia i śledzenia naszej strony Internetowej BON UWM . Podczas spotkania uczniowie mogli obejrzeć  film pt. „Green Uniwersity” w wersji migowej.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pragnie serdecznie podziękować uczniom i nauczycielom za ich zaangażowanie i czas poświęcony na  wypełnienie ankiety nt: „zainteresowań różnymi kierunkami studiów u osób z uszkodzonym słuchem”.

To była druga akcja promocyjna oferty kształcenia na UWM w Olsztynie w ramach „Cykl spotkań z uczniami Głuchymi i słabosłyszącymi w całej Polsce”.