WF – zajęcia dla osób ze zwolnieniami lekarskimi

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje o utworzeniu specjalnych grup dla osób ze zwolnieniami lekarskimi w tym również dla osób z niepełnosprawnością.

Studenci studiów: jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia dokonują zapisu na daną formę zajęć z wychowania fizycznego za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem www.ul.uwm.edu.pl w terminie:

Studenci dokonują zapisu na daną formę zajęć z wychowania fizycznego za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem – www.ul.uwm.edu.pl w terminie: 

– studia stacjonarne od 2 października 2018 r. od godz. 14.00 do 4 października 2018 r. do godz. 23.59. Giełda przedmiotu – od 5 października 2018 r. od godz. 15.00 do 6 października 2018 r. do godz. 23.59.

– studia niestacjonarne (dotyczy cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018) od 29 września 2018 r. od godz. 15.00 do 1 października 2018 r. do godz. 23.59.

Studenci studiów niestacjonarnych dokonują zapisu do grupy zajęciowej realizowanej w godzinach określonych wydziałowym rozkładem zajęć.

Zapisu dokonuje się tylko na jedną formę zajęć.

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – WYCHOWANIE FIZYCZNE w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Wykazy zajęć dla osób ze zwolnieniami lekarskimi w plikach poniżej.