Warsztaty: „Wsparcie Głuchego i słabosłyszącego studenta w procesie kształcenia”

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na  kolejną trzecią edycję warsztatów nt. „Wsparcie Głuchego i słabosłyszącego studenta w procesie kształcenia”- EDYCJA III dla wykładowców i pracowników Uniwersytetu Warmińskiego – Mazurski w Olsztynie.

Spotkanie będzie miało formę warsztatów i odbędzie się w dniu   29 stycznia 2016 roku  w godz. 1500 – 1730  w Bibliotece Uniwersyteckiej, przy ul. Oczapowskiego 12B, sala 307, piętro III w Olsztynie.

Ramowy program warsztatów:

– Kim jest Głuchy – słabosłyszący student 

– Jak komunikować się ze studentami Głuchymi i słabosłyszącymi

– Język polski jako język obcy dla studenta Głuchego

–   Rola tłumacza języka migowego na uczelni

– Techniki wspomagające dla studentów Głuchych i słabosłyszących

– Formy i środki wsparcia dostępne w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie

– Dyskusja i podsumowanie spotkania

Warsztaty poprowadzą  Urszula Bartnikowska (prof. UWM) i Małgorzata Mickiewicz (Biuro ds. osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie) oraz Marta Kocon (tłumacz języka migowego). Spotkanie będzie również okazją do zadawania pytań i omówienia nurtujących problemów.

Z uwagi na ograniczenia organizacyjne planowana liczba uczestników to 30 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na warsztaty dla wydziału Matematyki i Informatyki oraz wydziału Sztuki a także dla wykładowców i pracowników UWM, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28 stycznia br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne.

Osoba do kontaktu: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl