Warsztaty „Niepełnosprawni są wśród nas”

Za nami dwie edycje warsztatów „Niepełnosprawni są wśród nas“ organizowanych przez Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych (WNS) przy współpracy z BON. W warsztatach licznie wzięła udział społeczność naszego uniwersytetu. Wśród organizatorów byli przedstawiciele Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych oraz Warmińsko-Mazurskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG. Opowiadali oni bardzo ciekawe historie i życiorysy, które zainteresowały niejednego studenta.

Wśród stanowisk, które można było odwiedzić w czasie warsztatów były:
– „Restauracja w ciemności”- ochotnik, mając zasłonięte oczy, miał za zadanie zjeść kanapkę, którą sobie wcześniej sam przygotował z dostępnych na stole produktów, korzystając jedynie ze wskazówek przewodnika. Doświadczenie to okazało się bardzo trudne, studenci niejednokrotnie komentowali, że przeniesienie się do świata ciemności sprawiło, że zwiększyło się natężenie bodźców słuchowych, które w dużym stopniu utrudniały koncentrację.
– Świat słabosłyszących – stanowisko, które pozwalało ochotnikom wejść w świat osób słabo słyszących. Mając nałożone słuchawki wygłuszające studenci słuchali „plotki”, którą później musieli opowiedzieć grupie. Zadanie nie było łatwe. Dużym utrudnieniem był na pewno hałas, który panował w pomieszczeniu, uniemożliwiając skupienie się na słuchanym tekście. To doświadczenie pokazało, z jakimi trudnościami w odbiorze treści mogą spotkać się studenci słabo słyszący podczas wykładów, ćwiczeń i przerw.
– Symulatory wad wzroku – stanowisko to pozwalało uświadomić studentom i pracownikom UWM w Olsztynie, jak z  uszkodzeniami narządu wzroku radzą sobie osoby niewidome i słabo widzące. Korzystając z symulatorów uszkodzenia wzroku uczestnicy musieli wypełnić różnego rodzaju druki urzędowe. To doświadczenie było niezwykle ciekawe.
– Język Migowy – przy stanowisku obsługiwanym przez osoby niesłyszące można było pobrać pierwsze lekcje nauki języka migowego. Uczestnicy warsztatów bardzo chętnie uczyli się podstawowych znaków migowych oraz literowania.
– Bariery architektoniczne – odważni mogli przekonać się, że pozornie niezauważalne dla reszty przeszkody są ogromnym wyzwaniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ochotnicy mogli usiąść na wózek i pokonać określoną trasę na terenie budynku. Najwięcej trudności sprawiały ochotnikom progi, które pojawiały się po drodze.
– Brajl – z pewnością jednym z najbardziej obleganych stanowisk było stanowisko z Brajlem, którego reprezentantem był jeden z członków TPG. Studenci dowiedzieli się na czym polega język brajlowski. Zmierzyli się w praktyce z tym pismem, wykorzystując do tego tabliczkę brajlowską, specjalne dłutko i szablony z alfabetem.

Autyzm jest również niepełnosprawnością, o której mówiono podczas warsztatów.

Odbiór warsztatów przez studentów organizatorzy oceniają jako bardzo pozytywny. Pojawiały się słowa, które dowodziły jak bardzo takie wydarzenia są potrzebne. Pomagają przede wszystkim przełamać stereotypy wobec osób z niepełnosprawnością, zrozumieć z jakimi trudnościami w codziennym życiu zmagają się osoby z niepełnosprawnością, a co więcej, wpływają na zwiększenie wrażliwości społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami. To wszystko prowadzi do zmiany, oczywiście na lepsze, jakości życia osób z niepełnosprawnością”.

Przed nami jeszcze dwie edycje warsztatów, do udziału w których zachęcamy wszystkich, którzy nie mieli okazji być jeszcze z nami:

Terminy kolejnych spotkań:
Wydział Humanistyczny – 02.06.2015, 15:30 – 18:30  (ul. Kurta Obitza 1)
Biblioteka Uniwersytecka – 09. 06.2015, 15:30 – 18:30  (ul. Oczapowskiego 12B)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów – GALERIA.