Warsztaty dla pracowników UWM w Olsztynie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie organizuje warsztaty pn. „Jak zachować się wobec osoby z niepełnosprawnością”oraz pn. „Funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnościami w środowisku  akademickim”. Warsztaty skierowane są do pracowników Uniwersytetu Warmińskiego – Mazurskiego w Olsztynie i mają na celu zwiększenie świadomości w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim.

Szczegóły organizacyjne

Zakres warsztatów „Jak zachować się wobec osoby z niepełnosprawnością” – dwie edycje (15.09 i 18.09.2017):

•       rodzaje niepełnosprawności,

•       savoir vivre- jak zachować się wobec osoby głuchej i niedosłyszącej

•       savoir vivre- jak zachować się wobec osoby z niepełnosprawnością ruchową

•       savoir vivre- jak zachować się wobec osoby niewidomej i słabowidzącej

•       savoir vivre- jak zachować się wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi

•       epilepsja, cukrzyca i inne dysfunkcje niewidoczne – bon ton

•       panel dyskusyjny – edukacja osób z niepełnosprawnościami, stereotypy a rzeczywistość

Warsztaty odbędą:

I edycja dnia 15 września 2017 roku w godzinach 11:00 – 15:00 w Centrum Konferencyjnym ul. . B. Dybowskiego 11 sala nr 4

II edycja dnia 18 września 2017 roku w godzinach 9:00 – 13:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej ul. Oczapowskiego 12B sala 306

 

Zakres warsztatów „Funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnościami w środowisku  akademickim” (24.11.2017):

•       rodzaje niepełnosprawności,

•       problemy i bariery na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością w środowisku akademickim,

•       przedstawienie dobrych praktyk związanych z niwelowaniem barier związanych z funkcjonowaniem w uczelni, stwarzaniem odpowiednich  warunków do realizacji procesu kształcenia, formy wsparcia,

•       warsztaty – jak komunikować się i wspierać studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

•       panel dyskusyjny – edukacja osób z niepełnosprawnościami, stereotypy a rzeczywistość

Warsztaty odbędą:

dnia 24 listopada 2017 roku w godzinach 9:00– 13:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej ul. Oczapowskiego 12B sala 307

Zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach osoby prosimy o kontakt z BON. Informujemy, iż liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz uzasadnienie potrzeby udziału w warsztatach. Potwierdzenie chęci udziału można kierować drogą mailową wskazując:

a) Imię i nazwisko

b) kontakt telefoniczny

c) kontakt e-mailowy

d) uzasadnienie potrzeby udziału w warsztatach

 

Na zgłoszenia czekamy do 10 września 2017 roku (dotyczy warsztatów realizowanych we wrześniu)

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

tel.: 3866

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl