W zaciszu matematyki

W dniach 22-24 listopada 2016r. Wydział Matematyki i Matematyki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie wraz z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Głuchych na mocy podpisanego Porozumienia realizował projekt pn. “W zaciszu matematyki”.

Założeniem a zarazem celem głównym projektu było rozbudzenie zainteresowań naukami ścisłymi  wśród uczniów Głuchych i słabosłyszących szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów oraz szkół średnich.

Projekt składał się z trzech modułów:

MODUŁ I – obejmował organizację zajęć popularyzatorskich z matematyki, informatyki i fizyki dla wszystkich uczestników projektu. Zajęcia miały na celu rozbudzenie zainteresowań uczniów Głuchych i słabosłyszących naukami ścisłymi.

MODUŁ II – obejmował organizację ogólnopolskiego konkursu matematycznego w formie zawodów zespołowych.

MODUŁ III – warsztaty metodyczne dla nauczycieli matematyki uczniów Głuchych i słabosłyszących.

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych również miało swój udział w tym niecodziennym przedsięwzięciu.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

http://wmii.uwm.edu.pl/~wzm/galeria/