W zaciszu matematyki – konkurs matematyczny

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie  we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UWM oraz z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Głuchych w Olsztynie zaprasza uczniów Głuchych i słabosłyszących szkół do udziału w projekcie matematycznym pod nazwą: „W zaciszu matematyki”, skierowanego do uczniów Głuchych i słabosłyszących a także serdecznie zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału w warsztatach metodycznych.

Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań naukami ścisłymi, w szczególności matematyką, uczniów głuchych i słabosłyszących. Celem pośrednim jest wsparcie merytoryczne uczniów i nauczycieli poprzez udział w zajęciach popularyzatorskich z matematyki, fizyki i informatyki, udział w konkursie matematycznym oraz warsztatach metodycznych (nauczyciele).

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu (załącznik). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać w terminie do dnia 7 listopada 2016 roku na adres e-mail: wzaciszumatematyki@gmail.com

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurski w Olsztynie  za udział dla uczniów i nauczycieli w projekcie matematyczny nt: “W zaciszu matematyki”, który odbędzie się w 21 – 24 listopada 2016 w Olsztynie uprzejmie prosimy za wszelkie pytania dotyczącego projektu jest skierowanie na adres e-mail: wzaciszumatematyki@gmail.com oraz na stronie internetowej: http://wmii.uwm.edu.pl/~wzm/