usługę dostosowania nagranych materiałów multimedialnych Telewizji Kortowo – Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez opatrzenie materiałów audio-video napisami.

Zapytanie na usługę dostosowania nagranych materiałów multimedialnych Telewizji Kortowo – Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez opatrzenie materiałów audio-video napisami.

Usługa dotyczy dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami materiałów audio-video Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego poprzez opatrzenie materiałów napisami.

Usługa zakłada pracę z plikami audio-video opublikowanymi w serwisach internetowych takimi jak np. Youtube.pl. , FB. Napisy mają za zadanie przekazanie treści zawartych w materiale audio-video osobom z niepełnosprawnościami. Napisy powinny być czytelne, kontrastowe, koloru białego na czarnym tle.  Napisy muszą być zsynchronizowane z odtwarzanym dźwiękiem, muszą być poprawne pod względem stylistycznym, ortograficznym i zrozumiałe dla odbiorcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejności materiału do dostosowania napisami.

Wykonawca będzie pracowac nad plikami źródłowymi lub bezpośrednio w serwisach internetowych UWM.

Średnio w miesiącu zamawiający wytworzył ok. 450 minut filmów, przy czym ilość ta może być większa lub mniejsza x 2,5. Łączna suma godzin roboczych do przepracowaniaw okresie obowiązywania umowy to 960 godzin.

Z wykonawcą zostanie podpisana umowa zlecenia na okres 01.01.2022 do 31.12.2022

Osoby zainteresowanwe prosimy o składanie propozycji cenowych brutto za przepracowanie jednej godziny roboczej. Oferty proszimy przesłać na adres email: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl do dnia 29.11.2021r do godziny 10:00, po upływie powyższego terminu oferty nie bedą przyjmowane,