Usługa asystenta. Wniosek o przyznanie wsparcia asystenta dydaktycznego

Uwaga studenci

Od 30 sierpnia br. w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych można składać wnioski o przyznanie wsparcia asystenta dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Dokumenty będą przyjmowane  do 15 września br.  Termin dotyczy zarówno studentów lat ubiegłych jak i osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w wyniku postępowania rekrutacyjnego w miesiącu lipcu 2019 roku.

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością ubiegające się o przyjęcie  na studia w dodatkowej rekrutacji we wrześniu 2019 r. mogą składać dokumenty do 25 września 2019 r. do godziny 12.00.

Do wniosku o przyznanie wsparcia asystenta dydaktycznego należy dołączyć kopię orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności oraz zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie BON, ul. Oczapowskiego 12 B lub za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki pocztowej.

Liczba godzin wsparcia jest ograniczona. Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 26/2017 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 27.03.2017 r. „Zasady  udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.uwm.edu.pl/bon

Dokumenty przyjmuje Dorota Opolska, pokój 106/S2

e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl;