UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE NA TARGACH EDUKACYJNYCH 2018 I WIZYTA BON UWM W OLSZTYNIE W SZKOLE DLA UCZNIÓW GŁUCHYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH W ŁODZI

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE NA TARGACH EDUKACYJNYCH 2018 I WIZYTA BON UWM W OLSZTYNIE W SZKOLE DLA UCZNIÓW GŁUCHYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH W ŁODZI

W dniach 1-2 marca 2018 roku odbyły się XXI Łódzkie Targi Edukacyjne 2018. W salach wystawienniczych Międzynarodowych Targów zaprezentowały się publiczne i niepubliczne uczelnie z Polski, w tym Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

Przedstawiciele Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie (Małgorzata Mickiewicz oraz Barbara Parda) oraz Biura ds. Studenckich UWM w Olsztynie (Agnieszka Zdanowicz oraz Paweł Łojewski) na wspólnym stoisku udzielali szczegółowych informacji dotyczących oferty edukacyjnej naszej Uczelni oraz zasad tegorocznej rekrutacji. Dodatkowo Małgorzata Mickiewicz dzieliła się swoją wiedzą o praktycznym świecie dłoni, liczna grupa uczestników Targów włączyła do wspólnej nauki Polskiego Języka Migowego.
Łódzkie Targi Edukacyjne stanowią cykliczną inicjatywę, która służy pomocą młodym ludziom w planowaniu ścieżki edukacyjnej.

Przedstawicielki BON zachęcały do studiowania na UWM między innymi uczniów z dwóch szkół przy ulicy Siedleckiej i Krzywickiego. UWM w Olsztynie przedstawił prezentację na temat wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących podczas kształcenia. Celem cyklu spotkań z uczniami Głuchymi i słabosłyszącymi jest wsparcie w podjęciu decyzji o przyszłym kształceniu i rozwoju ścieżki edukacyjnej osób Głuchych, jak również stworzenie możliwości zapoznania się z ofertą UWM. Taka wiedza zdecydowanie ułatwia podjęcie decyzji wyboru szkoły wyższej.