Tydzień Biblotek 10 maj 2017 – Biblioteka Uniwersytecka zaprasza

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza osoby Głuche i słabosłyszące na wydarzenie Tydzień Bibliotek pod nazwą: „Biblioteka. Oczywiście!”.

Spotkanie będzie miało formę warsztatów i odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku w godz. 1600 – 1830  w Bibliotece Uniwersyteckiej, przy ul. Oczapowskiego 12B, przy głównym holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie.

PROGRAM:

16:00 – 16:15 Przywitanie dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej i spotkanie z uczniami i osobami Głuchymi i słabosłyszącymi na głównym holu Biblioteki Uniwersyteckiej (TJM: Barbara Parda)

16:15 – 16:30 Wizyta w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (TJM: Barbara Parda)

16:30 – 17:00 Wycieczka po Bibliotece Uniwersyteckiej (TJM: Barbara Parda)

17:00 – 18:00 Prezentacja warsztatowa- praca zespołowa

18:00 – 18:20 Spotkanie z Głuchymi aktorami Pantomimy Olsztyńskiej (wystawa fotograficzna)

18:20 – 18:30 Podsumowanie spotkania (TJM: Barbara Parda)

Warsztaty poprowadzi Małgorzata Mickiewicz (Biuro ds. osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie).

Osoba do kontaktu: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl