Tydzień Bibliotek – XII edycja: Biblioteka Inspiruje – Zaproszenie dla osób Głuchych i słabosłyszących

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurski w Olsztynie w ramach współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Olsztynie zaprasza dzieci i młodzież Głuchą i słabosłyszącą na spotkanie w ramach programu Tydzień Bibliotek.

Celem spotkania jest podkreślanie roli czytania oraz pokazania biblioteki jako miejsca służącego poprawie jakości życia, edukacji, zwiększenia prestiżu zawodu bibliotekarza oraz zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2016- „Biblioteka Inspiruje”.

TERMIN SPOTKANIA: 11.05.2016

GODZINY SPOTKANIA: 15:00 – 17:00

MIEJSCE SPOTKANIA: Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12B przy wejściu holu, Olsztyn, Kortowo