Termin składania wniosków o wypożyczelnie specjalistycznego sprzętu

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniach od dn. 26 września 2016 roku studenci oraz doktoranci z niepełnosprawnościami, mogą składać wnioski o wypożyczenie specjalistycznego sprzętu:

 • elektroniczny powiększalnik przenośny: Optelec FarView, 5 cali,
 • elektroniczny powiększalnik stacjonarny Prisma Autofokus,
 • elektroniczny powiększalnik przenośny: Ruby, 4,3 cala,
 • dyktafon: Olympus DM-5,
 • komputer dla niewidomych: PlexTalk Linio Pocket, z funkcją dyktafonu, czyta pliki DAISY
 • laptop wraz z oprogramowaniem udźwiękawiającym Jows,  powiększającym Magic
 • notatnik brajlowski PacMate,
 • specjalistyczna myszka komputerowa rozpoznająca ruch głowy SmartNav,
 • specjalistyczna myszka komputerowa BigTrack,
 • specjalistyczna klawiatura komputerowa BigKeys,
 • skaner ręczny, rolkowy, szczelinowy Brother DS-600skanuje luźne kartki formatu A4,
 • tablet dla osób Głuchych z usługą tłumacza języka migowego on-line.

Aby ubiegać się o wypożyczenie dostępnego sprzętu należy dostarczyć do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych wypełniony wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem przyznania wnioskowanego sprzętu jest wykazanie przez studenta w uzasadnieniu składanego wnioski zależność między niepełnosprawnością a trudnościami w realizacji programu studiów.

Wniosek o wypożyczenie sprzętu dostępny jest w zakładce „Druki do pobrania”.
Osoba do kontaktu: Andrzej Prószyński, e-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl

Wypożyczalnia w swojej ofercie posiada także sprzęt dla osób niedosłyszących:

 • aparaty słuchowe BTE: Phonak Novoforte E4 (2 szt.), wzmoc. 84 dB wraz z bucikiem do systemu FM Microlink oraz Phonak Piconet2 P2 AZ (1 szt.), wzmoc. 62 dB wraz z bucikiem do systemu FM Microlink,
 • buciki (stopki) do systemu FM Mikrolink: Phonak AS3-MLx (1 szt.), Phonak AS7-MLx (3 szt.), Oticon Compact FM5 V2 (2szt.), Oticon TMX classic,
 • System wspomagania słuchu FM Microlink MLx: Phonak Mikrolink TX3 – mikrofon ręczny/nadajnik TX3 (10 szt.), Phonak MicroLink MLx – odbiornik FM (10 szt.).

Uwaga:  Wymieniony powyżej sprzęt dla osób niedołsyszących pochodzi z roku 2000. W ocenie specjalistycznej firmy został on jednak uznany za sprawny i możliwy do użycia. Do pełnego uruchomienia w/w sprzętu konieczna jest wizyta u protetyka słuchu w celu ustawienia aparatu oraz wyposażenia aparatu we wkładkę douszną. Koszty z tym związane ponosi we własnym zakresie osoba wypożyczająca sprzęt.