Szkolenie z Polskiego Języka Migowego- poziom podstawowy

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego serdecznie zaprasza:

– wykładowców i pracowników UWM,

– studentów  UWM,

 

na szkolenie z Polskiego Języka Migowego- poziom podstawowy. 

 

Szkolenie z Polskiego Języka Migowego w roku akademickim 2019/2020 odbywać się będzie do 15 godzin/ semestr – kierowane jest do 2 grup:

 

– wykładowców i pracowników UWM (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo).

–  studentów UWM (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo).

 

Liczebność grup: do 6 osób.

 

Z uwagi na ograniczenia organizacyjne planowana liczba uczestników to 6 osób/grupa , decyduje zatem kolejność zgłoszeń.

 

Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na szkolenie z Polskiego Języka Migowego dla wykładowców i pracowników UWM, którzy pełnią funkcję Opiekunów Wydziałów Studentów Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie.

 

Potwierdzenia przyjmowane będą do dnia 21 lutego 2020 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres email: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl z dopiskiem:

Szkolenie PJM dla pracowników i wykładowców UWM lub

Szkolenie PJM dla studentów UWM

 

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń.

 

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Mickiewicz, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl