Szkolenie z Polskiego Języka Migowego dla studentów UWM

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego serdecznie zaprasza na rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 szkolenie z zakresu podstawowej znajomości Polskiego Języka Migowego dla studentów UWM.

Szkolenie  Polskiego Języka Migowego odbywać się będzie 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo. Liczebność grup: do 6 – 8 osób.

Potwierdzenia przyjmowane będą do dnia 15 października  2019 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres email: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl.

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne.

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Mickiewicz, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl