Szkolenie z Języka Migowego dla pracowników UWM

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego serdecznie zaprasza wykładowców i pracowników UWM na szkolenie Polskiego Języka Migowego- poziom podstawowy. 

Szkolenie  Polskiego Języka Migowego w roku akademickim 2019/2020 odbywać się będzie w następującej formie:

Szkolenie dwu semestralne (do 15 godzin/ semestr) – kierowane jest do wykładowców i pracowników UWM, którzy mają stały kontakt ze studentami Głuchymi i słabosłyszącymi, preferują pracę równomiernie rozłożoną, mniej intensywną, ale za to przez krótki okres (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo). Liczebność grup: do 6 – 8 osób.

Z uwagi na ograniczenia organizacyjne planowana liczba uczestników to 6 – 8 osób, decyduje zatem kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na szkolenie Polskiego Języka Migowego dla wykładowców i pracowników UWM, którzy pełnią funkcję Opiekunów Wydziałów Studentów Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie.

Potwierdzenia przyjmowane będą do dnia 5 października  2019 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres email : malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne.

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Mickiewicz, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl