Szkolenie SOW

D dniu 05.03.2020 o godz. 12:00 w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych  przeprowadzone zostanie szkolenie w zakresie Systemu Obsługi Wsparcia.

Szkolenie poprowadzą pracownicy PFRON.

W bieżącym semestrze wnioski o dofinansownie składa się wyłącznie dorgą elektorniczną za pośrednictwem SOW.

Zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy.