Szkolenie pt. „Jak pomagać”

 

W dniu 13 września 2016 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła  się druga edycja szkolenia z zakresu wsparcia osób z różnego rodzaju dysfunkcjami pod nazwą „Jak pomagać”. Szkolenie organizowało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przy wsparciu studentów i absolwentów  Ratownictwa medycznego UWM, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i Warmińsko-Mazurskiej Jednostki Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomych. Wszystkim zaangażowanym w realizację szkolenia BON składa serdeczne podziękowania.

 

Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat niepełnosprawności oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Liczymy na to, że pośród obecnych na szkoleniu znajdą się osoby, które w bieżącym roku akademickim wesprą naszych studentów, pełniąc funkcję asystenta studenta z niepełnosprawnością.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznali podstawowe zagadnienia dotyczące niepełnosprawności, zostali przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, poznali zasady wsparcia osób poruszających się na wózkach oraz dowiedzieli się też jak pomóc osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

 

Zachęcamy osoby zainteresowane pełnieniem funkcji asystenta do kontaktowania się z BON oraz zapoznanie się z „Zasadami udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”- link do zasad.

 

W sytuacji  zebrania się grupy chętnych, BON może zorganizować kolejną edycję szkolenia.